09 april 2014

Zandmotor Monitoring data-lab in de lucht


3TU.Datacentrum heeft op 4 april jongstleden de productieomgeving van het Zandmotor Monitoring data-lab succesvol opgeleverd. Onderzoekers van de Zandmotor kunnen nu gebruik maken van de door 3TU.Datacentrum ontwikkelde IT omgeving waarin verzamelde onderzoeksdata veilig bewaard, gedeeld, bewerkt en gevisualiseerd kunnen worden. Hierbij worden zij ondersteund door een speciale helpdesk vanuit 3TU.Datacentrum.


Figuur 1: Portal van Zandmotor Monitoring data-lab

De Zandmotor is een project van Rijkswaterstaat, dat middels de aanleg van een schiereiland voor de kust van Ter Heijde de mogelijkheden van een duurzame en natuurlijke kustbescherming onderzoekt.

In opdracht van EcoShape heeft 3TU.Datacentrum een unieke online omgeving gecreëerd, op basis van het Open Earth platform, waar de verzamelde  Zandmotor monitoring data kunnen worden opgeslagen, bewerkt en ontsloten. Alle geschikte data uit het Zandmotor Monitoring project zullen na afloop (1 januari 2017) voor het  publieke domein Open Access beschikbaar worden gesteld. Tot die tijd is de data uit het lab alleen toegankelijk voor de bij de Zandmotor betrokken onderzoekspartijen.

Een op maat ontwikkelt data-lab, zoals het Zandmotor Monitoring data-lab ontzorgt onderzoekers door het automatiseren van de werkprocessen rond digitale onderzoeksdata en vereenvoudigt de overgang naar lange termijn opslag na afsluiting van het onderzoeksproces. Het gebruik van een data-lab van 3TU.Datacentrum draagt op deze wijze in belangrijke mate bij aan disseminatie en publicatie van uw onderzoeksdata.

Lees meer over de Zandmotor of over een 3TU.Datacentrum data-lab.


Kunnen we helpen?

Deponeer uw data

4TU.ResearchData maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten