Datamanagementplan

Voor elk onderzoeksproject is de ontwikkeling en het gebruik van een datamanagementplan van belang om grip te krijgen op de manier waarop onderzoeksgegevens zullen worden gedeeld en gepubliceerd. Bovendien, is de oplevering van een datamanagementplan binnen de eerste paar maanden van een project een vereiste voor bijna alle NWO en EU Horizon 2020 gefinancierde onderzoeksprojecten.

Datamanagementplan

Een datamanagementplan is een document dat beschrijft hoe de data gegenereerd of gebruikt worden binnen een bepaald project, hoe ze worden verzameld, beheerd, opgeslagen en beschikbaar worden gesteld tijdens het onderzoek en hoe deze worden gedeeld na beëindiging van het onderzoeksproject.

Een datamanagementplan is niet alleen zinvol om tegemoet te komen aan de eisen van een onderzoeksfinancier. Het helpt een onderzoeker ook om te bepalen hoe de data op een efficiënte en effectieve wijze te beheren. Ook vermindert het risico op het verlies van data of andere bedreigingen waardoor de data onleesbaar en onbruikbaar worden, bijvoorbeeld door veroudering van software.

Templates voor het schrijven van een datamanagementplan kunt u vinden op de RDM website van uw universteit:

TU Delft

TU/Eindhoven

University of Twente


Advies nodig?

Neem contact op met uw lokale frontoffice voor advies en hulp bij het schrijven van uw datamanagementplan:

TU Delft RDM Support

TU/Eindhoven RDM Support

University of Twente

Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. We also have over 60 in Business and Management (mainly from @TUeindhoven) and around 30 in quantum physics… https://t.co/LHADvd9mkA

    20 Mar 2019
Deponeer uw data