Datamanagement vereisten van onderzoeksfinanciers

In de zomer van 2016, hebben de EU en de NWO (de twee belangrijkste Nederlandse onderzoeksfinanciers) verklaard dat goed research data management een vast onderdeel zal worden van  bijna al hun financieringsprogramma's.

Dit betekent dat alle projectvoorstellen voor Horizon 2020 en alle NWO-programma's een datamanagement-sectie moet omvatten, die kort schetst hoe er tijdens het project met  onderzoeksgegevens om wordt gegaan.

Over het algemeen wordt er tegenwoordig bij de projectaanvraag  (ongeacht soort onderzoeksfinancier) een dataparagraaf verwacht. Medewerkers van 4TU.ResearchData bieden graag hulp en advies bij vragen over datamanagement.

Richtlijnen voor het schrijven van een dataparagraaf:

Zodra een project is goedgekeurd wordt er een datamanagementplan als ‘early deliverable’ van het (goedgekeurde) project opgeleverd.  Als er vanwege commerciële of andere redenen de gegevens niet gedeeld kunnen worden, kan de indiener van het projectvoorstel zich  afmelden voor de verplichtingen rondom het delen van data.

De volgende lijst bevat links naar de subsidievoorwaarden die door verschillende onderzoeksfinanciers zijn opgesteld:

4TU.Centre for Research Data en het personeel van uw lokale valorisatie centrum helpen u graag met deze kwesties.

Kunnen we helpen?

Deponeer uw data