Data journals

Recentelijk heeft de wetenschapswereld getuige mogen zijn van de komst van journals die specifiek gericht zijn op de publicatie van data papers. Deze ontwikkeling is doorslaggevend in de publicatiecultuur en de wijze waarop men met onderzoeksdata omgaat. Data journals zorgen ervoor dat grote datatsets volledige worden beschreven, geciteerd en ontdekt. 

De data papers beschrijven een dataset, met details over de collectie, verwerking, software, bestandsformaten etc., zonder de noodzaak van nieuwe analyses of baanbrekende conclusies. Het geeft de lezer inzicht in de wijze waarop de data is verzameld en in het data-product.

Een voorbeeld van een dergelijk data journal is Geoscience Data Journal.  

Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. We also have over 60 in Business and Management (mainly from @TUeindhoven) and around 30 in quantum physics… https://t.co/LHADvd9mkA

    20 Mar 2019
Deponeer uw data