Lange termijn opslag

U kunt uw afgeronde datasets direct deponeren in het data-archief. 4TU.Centre for Research Data zorgt voor een gestandaardiseerde en goed gedocumenteerde opslag, zodat de vindbaarheid en de herbruikbaarheid van de data zijn gewaarborgd. Het digitale archief garandeert de leesbaarheid van de gegevens, zelfs als de gebruikte hardware en software in onbruik is geraakt.

Meer informatie over de 4TU.ResearchData preserveringsstrategie.


Zijn alle bij 4TU.ResearchData opgeslagen data openbaar?

Data worden alleen zichtbaar gemaakt als daarvoor toestemming is verkregen van de wetenschapper die ze bij het 4TU.ResearchData heeft opgeslagen. 


Wat is de rol van 4TU.ResearchData ?

4TU.ResearchData:

  • verzorgt de opslag van de datasets, het duurzame onderhoud en het databeheer.
  • is verantwoordelijk voor de procedures die toegang tot en administratie van de datasets waarborgen. Zo kunnen alleen geautoriseerde gebruikers datasets downloaden. 
  • zorgt ervoor dat er geen fysiek verval optreedt. Door gebruik te maken van geavanceerde back-up voorzieningen.
  • voorziet in het gemakkelijk terugvinden en opvragen van de datasets. Door toekenning van beschrijvende metadata volgens internationale standaarden die onlosmakelijk met de gegevens verbonden blijven.
  • regelt dat de bestandsformaten waarin de data zijn opgeslagen leesbaar blijven. De programmatuur waarmee de datasets kunnen worden gelezen, wordt beschreven en met een koppeling naar de datasets opgeslagen.
  • waarborgt de bescherming van de copyrights. Dit doet 4TU.ResearchData door toekenning van beschrijvende metadata.
  • De kwaliteit van deze dienstverlening is in overeenstemming met internationale standaarden en richtlijnen voor digitale archivering. 
Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. We also have over 60 in Business and Management (mainly from @TUeindhoven) and around 30 in quantum physics… https://t.co/LHADvd9mkA

    20 Mar 2019
Deponeer uw data