Licentiëring

Wanneer u data bij 4TU.ResearchData deponeert, moet u als onderdeel van de procedure een licentie voor uw data selecteren. In een licentie wordt gedefinieerd wat anderen wel en niet met uw data mogen doen. Het is een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat uw data herbruikbaar zijn, dus dat ze voldoen aan R (Reusable) in FAIR data management.

Om het hergebruik van data te optimaliseren adviseren we u om een licentie te kiezen die:
• data beschikbaar maakt voor een zo breed mogelijk publiek;
• zoveel mogelijk soorten gebruik mogelijk maakt.

Bij het uploaden van uw dataset kunt u kiezen uit de volgende opties:

Public Domain Dedication (CC0)
Door het gebruik van CC0 (Creative Commons Zero) kunnen wetenschappers en andere makers en eigenaars van auteursrechtelijk beschermde content of content die in een databank wordt beschermd, afstand doen van de belangen voor hun werk. Dit betekent dat zij hun werk zo volledig mogelijk in het publieke domein plaatsen, zodat anderen eraan kunnen werken, verbeteren en hergebruiken voor alle doeleinden, zonder beperkingen op grond van het auteursrecht of databankenrecht.

4TU.ResearchData heeft CC0 gekozen als standaardmethode voor onderzoekers om hun datasets te delen. In veel gevallen kan het moeilijk zijn om vast te stellen of een dataset onder het auteursrecht valt, omdat in veel rechtsgebieden veel soorten data niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Door een dataset onder CC0 in het publieke domein te plaatsen kan een onderzoeker eventuele juridische twijfel wegnemen over de vraag of andere onderzoekers de data in hun projecten kunnen gebruiken. Dit leidt tot verrijking van open datasets en verdere verspreiding van kennis.

Naamsvermelding: Hoewel het onder CC0 niet wettelijk vereist is dat gebruikers van de data de bron vermelden, wordt het wel aanbevolen, en als goed gebruik in de wetenschap beschouwd, om de oorspronkelijke maker(s) op de juiste wijze te noemen. Wanneer u de bron van gebruikte onderzoeksdata niet vermeldt, kan dat worden beschouwd als plagiaat, wat uw reputatie en de geloofwaardigheid van uw werk in gevaar zou brengen.
Volledige licentie bekijken

Attribution (CC BY)Bij deze licentie kunnen anderen uw werk distribueren, anders rangschikken, aanpassen en verder uitbouwen, zelfs voor commerciële doeleinden, mits ze u vermelden als maker van het oorspronkelijke werk. Deze licentie wordt aanbevolen voor maximale verspreiding en gebruik van in licentie gegeven materiaal. Het is de meest gangbare licentie voor wetenschappelijke Open Access-publicaties. Voor datasets wordt CC0 aanbevolen.Volledige licentie bekijkenAttribution-ShareAlike (CC BY-SA)Bij deze licentie kunnen anderen uw werk anders rangschikken, aanpassen en verder uitbouwen, zelfs voor commerciële doeleinden, mits ze u vermelden en hun nieuwe werk onder identieke voorwaarden in licentie geven. Deze licentie wordt vaak vergeleken met ‘copyleft’-vrije en open-source softwarelicenties. Alle nieuwe werken op basis van dat van u dragen dezelfde licentie, zodat ook voor alle afgeleide werken commercieel gebruik mogelijk wordt. Dit is de door Wikipedia gebruikte licentie, die wordt aanbevolen voor materialen waarvoor het nuttig is om er inhoud in op te nemen uit Wikipedia en projecten met een soortgelijke licentiëring.
Volledige licentie bekijken

Attribution-NoDerivatives (CC BY-ND)
Bij deze licentie is herdistributie toegestaan, commercieel en niet-commercieel, mits het werk ongewijzigd en in zijn geheel wordt doorgegeven, en u wordt vermeld.
Volledige licentie bekijken

Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Bij deze licentie kunnen anderen uw werk anders rangschikken, aanpassen en verder uitbouwen voor niet-commerciële doeleinden, mits u wordt vermeld. De nieuwe makers hoeven afgeleide werken echter niet onder dezelfde voorwaarden in licentie te geven. Volledige licentie bekijken
Volledige licentie bekijken
Aanvullende informatie

Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Bij deze licentie kunnen anderen uw werk anders rangschikken, aanpassen en verder uitbouwen voor niet-commerciële doeleinden, mits ze u vermelden en hun nieuwe werk onder identieke voorwaarden in licentie geven. Volledige licentie bekijken
Volledige licentie bekijken
Aanvullende informatie

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND)
Dit is de meest restrictieve CC-licentie, waarbij anderen alleen uw werken kunnen downloaden en delen met anderen mits ze u noemen. Ze mogen de werken op geen enkele manier veranderen of commercieel gebruiken.
Volledige licentie bekijken

Specifically for software and code, we support the following licences:

MIT LicenseEen korte en eenvoudige rechtscheppende softwarelicentie, die het hergebruik slechts weinig beperkt. De enige echte voorwaarde voor het gebruik van software onder MIT-licentie is dat de oorspronkelijke auteursrechtvermelding intact moet blijven.
Volledige licentie bekijken
Aanvullende informatie                                                                                                  

Apache Licence 2 
Een licentie die veel vrijheid biedt met de software, onder meer een expliciet recht op een octrooi. Herdistributie van de software is toegestaan, op voorwaarde dat een bericht wordt toegevoegd aan elk bestand dat is gewijzigd.
Volledige licentie bekijken
Aanvullende informatie 

GNU General Public Licence 3 (GNU GPLv3)
De software mag worden gekopieerd, gedistribueerd en gewijzigd zolang in bronbestanden wijzigingen en relevante datums worden aangegeven, en gewijzigde versies onder GPL blijven. De applicatie mag commercieel worden gedistribueerd met behulp van een GPL-bibliotheek, maar de broncode moet erbij worden geleverd. 
Volledige licentie bekijken
Aanvullende informatie

Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. Daily briefing: Data sharing is like “a love letter to your future self” https://t.co/RJn0ZEiCD5

    14 Feb 2019
Deponeer uw data