Onderzoekers over 4TU.ResearchData

Herman Russchenberg - Onderzoeker aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft

“Gegevens zijn alleen waardevol wanneer ze goed toegankelijk en goed gedocumenteerd zijn. Met onze radars produceren we een grote hoeveelheid data voor klimaatonderzoek. We moeten lange tijdreeksen verzamelen die vele jaren omvatten om mogelijke trends te detecteren in de verandering van de bewolking die het gevolg kan zijn van klimaatverandering. Zonder het databeheer van 4TU.ResearchData zou dat niet zo eenvoudig zijn geweest als het nu is”.


Lees de volledige showcase, Een continu bijgewerkte tijdreeks van klimaatgegevens


Bas Hensen - onderzoeker aan de Faculteit Technische Natuurwetenschappen, Technische Universiteit Delft
 

"Ik ben erg blij met de mogelijkheid om te linken naar onze publicatie in Nature voor verdere beschrijving van de data. En met de toegewezen DOI (Digital Object Identifier). Nu hoeven we alleen de DOI te sturen naar mensen die geïnteresseerd zijn in de ruwe data. Uit het overzicht van views van de geüploade datasets blijkt dat bijna alle andere onderzoeksgroepen in de wereld betrokken bij experimentele kwantummechanica de dataset hebben geopend.

Lees de volledige showcase,  Opengestelde gegevens over verstrengelde deeltjes: Einsteins lokaliteitsprincipe weerlegdRian Ruhl - Promovendus aan de Faculteit Technische Natuurwetenschappen, Universiteit Twente


"Ik heb ervoor gekozen om een deel van mijn data, uit mijn onderzoek naar materiaaleigenschappen van dichte zuurstof transport membranen voor oxy-fuel verbranding, te delen in het 4TU.ResearchData archief.
Na het uploaden van mijn gegevens, bood 4TU.ResearchData me hulp bij het verhogen van de vindbaarheid van mijn gegevens door aanvullende metadata suggesties te e-mailen. Dit heb ik zeer gewaardeerd!"

 

  

Dominique Ngan-Tillard - Onderzoeker aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft

 

“Het opslaan van digitale collecties van archeologische resten in het 4TU.ResearchData archief in combinatie met de metagegevens en interpretatie zal het (her)gebruik bevorderen van wetenschappelijke technieken in de kunst en het modern archeologisch onderzoek. De digitale collecties zullen nieuwe, innovatievere uitdagingen voor onze kennis opleveren!”


Lees de volledige showcase, Op het snijvlak van archeologie en geowetenschappen

 

 

Martijn Bakker - Dr. Ir. Water Management aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft


“Met dank aan 4TU.ResearchData is mijn data nu op een duidelijke manier beschikbaar en toegankelijk voor andere onderzoekers.
Een van de aanbevelingen in mijn proefschrift is ook juist om datasets beter te delen tussen onderzoekers. Door de data openbaar te maken kunnen andere onderzoekers op basis van dezelfde data, verschillende methoden vergelijken om de patronen in drinking water demand te voorspellen. Ik ben benieuwd of andere onderzoekers dit gaan proberen.”

 

 

John-Alan Pascoe - Promovendus aan de Faculteit Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek, Technische Universiteit Delft


"Ik zie grote voordelen om mijn onderzoeksdata al te deponeren bij het 4TU.ResearchData archief op het moment dat ik een publicatie aanbied bij een uitgever. Omdat de dataset is voorzien van een DOI, heb ik in mijn huidige publicatie al naar de dataset verwezen. Zo heeft de reviewer gebruik gemaakt van de dataset bij de beoordeling van de paper."

Lees de volledige showcase, Opening up research data for reviewers and researchers

 

 

Teun Hoevenaars – promovendus bij de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE), Technische Universiteit Delft

 

 

“Ik wil graag andere onderzoekers de gelegenheid geven mijn analyses te herhalen of een andere manier van analyseren toe te passen. Daarvoor is het nodig dat de onderzoekers op een makkelijke manier bij mijn data kunnen. 4TU.ResearchData heeft dit mogelijk gemaakt en ze zijn erg behulpzaam geweest tijdens het hele proces van het publiceren van de onderzoeksdata. Het doorlopen van dit  proces heeft mijn PhD verrijkt.”

 

 

Bas Wols - Promovendus aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft
 

"Ik heb alle data aangeleverd die de basis vormen van mijn onderzoek. Hierdoor kunnen onderzoekers in theorie reproduceren wat ik heb gedaan."


"De medewerkers van 4TU.ResearchData gaven een duidelijke uitleg van hun streven om onderzoeksdata te ontsluiten. Ik moest mijn data converteren naar een netCDF formaat. Door dit formaat kunnen delen van de dataset worden gedownload om hier query's op uit te voeren. Daarna ging ik langs met een harddisk en werden mijn data online gezet."


"Ik denk dat je op de lange termijn vaker zal worden geciteerd, wanneer een dataset steeds meer wordt erkend als een officiële publicatie."
Wil van der Aalst - Hoogleraar Informatiesystemen, Technische Universiteit Eindhoven

 

"Omdat process mining een nieuw, opkomend onderzoeksgebied is, is het belangrijk dat de datasets in de vorm van event logs beschikbaar worden gesteld. Zo kunnen methoden voor process mining worden getest."

 

"Het nut van het opslaan van onze event logs bij 4TU.ResearchData ligt voor de hand. De vele mails met verzoeken om event logs kunnen makkelijk worden beantwoord door de DOI van de dataset te geven."

 

"Ik denk dat we aan het begin staan van de ontwikkeling dat het niet meer acceptabel is om te publiceren zonder dat de datasets beschikbaar zijn. Dankzij 4TU.ResearchData kunnen we hierin één van de koplopers zijn."
Ricardo Seguel - Promovendus onderzoeksgroep Information Systems, School of Industrial Engineering, Technische Universiteit Eindhoven

 
"Ik besloot om een virtuele machine in het  4TU.ResearchData archief te deponeren, evenals alle testdata en de modelleersoftware, om deze beschikbaar te stellen aan iedereen die de tests en de experimenten wil herhalen die worden uitgelegd in mijn proefschrift. Het was heel eenvoudig om de data in het  4TU.ResearchData archief te deponeren. Ik maakte gewoon een link naar het SHARE systeem waar de virtuele machine op staat en toen werd hij gekopieerd naar de data-opslag van de 4TU."

 

"Iedereen kan bij je prototype, experimenten en testdata en kan deze controleren.' De data kunnen bovendien ook in ander onderzoek worden gebruikt."

 

"Het is een geweldig initiatief en een geweldige service voor de wetenschappelijke wereld omdat het als een centraal punt fungeert dat samenwerking stimuleert tussen wetenschappers uit alle landen en alle vakgebieden."Martijn Westhoff - Promovendus Waterbouwkunde, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft


"Onderzoek wordt transparanter en andere wetenschappers kunnen je onderzoek controleren of de data voor hun eigen onderzoek gebruiken."

 

"Zo kun je je data gelijk in het juiste formaat aanleveren met de benodigde metadata."


Bekijk meer good practices in onze showcase brochure

 

Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. We also have over 60 in Business and Management (mainly from @TUeindhoven) and around 30 in quantum physics… https://t.co/LHADvd9mkA

    20 Mar 2019
Deponeer uw data