Onderzoeksgegevens beschikbaar maken voor reviewers en onderzoekers

John-Alan Pascoe, promovendus aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft:  “Het biedt grote voordelen om mijn onderzoeksgegevens in het 4TU.ResearchData archief te plaatsen zodra ik een publicatie bij een uitgever heb ingediend. Aangezien de dataset is voorzien van een DOI, wordt in deze publicatie direct naar die dataset verwezen. Daardoor kan de reviewer de dataset inzien wanneer hij het artikel beoordeelt.”

Waarom Pascoe zijn onderzoeksgegevens ter beschikking stelt

Het onderzoeksgebied van John-Alan Pascoe is Structural Integrity & Composites. Hij werkt aan scheurgroei in lijmverbindingen tussen metalen voor lucht- en ruimtevaarttechnische doeleinden. Pascoe stelt zijn onderzoeksgegevens ter beschikking omdat de wetenschap gebaat is bij openheid en het delen van kennis. Zijn onderzoek wordt gefinancierd met overheidsgeld, dus is hij net als zijn subsidieverstrekker NWO van mening dat de gegevens openbaar zouden moeten zijn.


John-Alan Pascoe (Foto: Annemiek van der Kuil | PhotoA.nl)

Voordelen

Pascoe ziet ook een duidelijk voordeel voor zichzelf. Wanneer hij de gegevens in het data-archief van 4TU.ResearchData plaatst, krijgen zijn datasets een DOI (Digital Object Identifier), waardoor ernaar kan worden verwezen en het gebruik ervan kan worden gevolgd. Het is ook een goede manier om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of worden aangetast.
Nadat hij zijn onderzoeksdata in het 4TU.Research-archief had geplaatst, verwees John-Alan ernaar in de publicatie die hij indiende bij het tijdschrift Engineering Fracture Mechanics. Daardoor kon de reviewer van zijn publicatie de dataset inzien toen hij het artikel beoordeelde. Het artikel is nu beschikbaar met een directe link naar de datasets.

Het proces van laptop naar 4TU.ResearchData

Pascoe selecteerde zowel de ruwe data (scheurlengte, kracht en verplaatsing) als de afgeleide data (zoals de mate waarin rekenergie vrijkomt) die hij voor zijn publicatie gebruikte. Hij zette de data om in standaard, uitwisselbare bestandsformaten met duidelijke beschrijvende koppen en voegde er een leesmij-bestand bij met een nadere toelichting ten aanzien van de data. Vervolgens uploadde hij de gegevens naar 4TU.ResearchData en kreeg hij een DOI. De medewerkers van 4TU.ResearchData stelden voor om nog wat beschrijvende gegevens aan de datasets toe te voegen. Vervolgens kon hij zijn gegevens koppelen aan de publicatie die hij indiende bij Engineering Fracture Mechanics.

Resultaten

De reviewer van het tijdschrift adviseerde John-Alan om nog wat informatie aan de datasets toe te voegen ten behoeve van de leesbaarheid. Nu heeft hij zowel een conferentieartikel als een tijdschriftartikel waarin naar de onderliggende data wordt verwezen. Ook is hij benaderd door een Italiaanse onderzoeker met een computermodel die behoefte had aan experimentele gegevens. John-Alan hoefde alleen maar de DOI te sturen om zijn gegevens met hem te delen.

DOI: http://data.4tu.nl/repository/uuid:c43549b8-606e-4540-b75e-235b1e29f81d

Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. We also have over 60 in Business and Management (mainly from @TUeindhoven) and around 30 in quantum physics… https://t.co/LHADvd9mkA

    20 Mar 2019
Deponeer uw data