Een continu bijgewerkte tijdreeks van klimaatgegevens

Herman Russchenberg (Atmospheric Remote Sensing, TU Delft) neemt deel aan het CESAR Consortium (Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research). Dit consortium maakt gebruik van een groot aantal onderzoeksinstrumenten voor de bestudering van de atmosfeer en de interactie daarvan met het landoppervlak. Een van die instrumenten is de IRCTR drizzle radar (IDRA) van de TU Delft. Dit apparaat bevindt zich boven op de meetmast van 213 meter bij het dorp Cabauw, tussen Gouda en Utrecht. De IDRA wordt gebruikt voor het meten van motregen (zeer fijne regen), neerslag en lage bewolking met een zeer hoge ruimtelijke en temporele resolutie. Op de lange termijn kan met de IDRA worden bijgedragen aan verwezenlijking van het doel van CESAR om de trends in atmosferische veranderingen vast te stellen. De weerradarmetingen met de IDRA leveren een lange tijdreeks van numerieke data op. De eerste dataset dateert uit april 2009 en wordt continu bijgewerkt.

Gegevens vrij toegankelijk via 4TU.Centre for Research Data

Om ervoor te zorgen dat de gegevens nog lang worden bewaard en gemakkelijk toegankelijk zijn, hebben Ruschenberg en diens voormalige collega Tobias Otto besloten om de datatsets op te slaan bij 4TU.ResearchData. De gegevens zijn opgeslagen in NetCDF- formaat op de OPeNDAP-server. Er zijn  metadata aan toegevoegd, zodat het voor zichzelf spreekt wat de gegevens inhouden. De datasets zijn vrij toegankelijk voor de gebruikers en eenvoudig in te zien. De IDRA-dataset collectie is nu de grootste dataverzameling in het data-archief van 4TU.ResearchData en wordt gemiddeld 200 keer per maand bekeken.
“Gegevens zijn alleen waardevol wanneer ze goed toegankelijk en goed gedocumenteerd zijn. Met onze radars produceren we een grote hoeveelheid data voor klimaatonderzoek. We moeten lange tijdreeksen verzamelen die vele jaren omvatten om mogelijke trends te detecteren in de verandering van de bewolking die het gevolg kan zijn van klimaatverandering. Zonder het databeheer van 4TU.ResearchData zou dat niet zo eenvoudig zijn geweest als het nu is”, aldus Herman Russchenberg.

Vergroting van de efficiëntie en vindbaarheid

In 2010 was de IDRA de eerste dataset in het 4TU.ResearchData archief die een DOI (Digital Object Identifier) kreeg toegewezen. Dankzij deze permanente link is de dataset veel makkelijker te vinden op de digitale snelweg. Tobias Otto destijds: “Dit heeft de zichtbaarheid van de IDRA voor de wetenschappelijke gemeenschap groter gemaakt. Het heeft aardig wat tijd gekost om het proces voor het opslaan van de data op te zetten en de metadata te genereren. Maar nu besparen we die tijd weer, omdat we makkelijk bij onze data kunnen.”
De data worden ook voor onderwijs gebruikt; niet alleen aan de TU Delft, maar ook elders, waardoor samenwerkingsverbanden worden versterkt. Zo zijn er via het Europese ERASMUS-programma twee studenten van de Politecnico di Bari (Italië) naar Delft gekomen die al eerder met IDRA-data hadden gewerkt om een deel van hun afstudeerproject uit te voeren.
Voor de IDRA-data ziet de toekomst er goed uit: “We verwachten dat IDRA-data in de nabije toekomst nog veel meer zullen worden gebruikt in verschillende onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld om atmosferische simulaties met een hoge resolutie te valideren en te verfijnen.”

DOI: http://dx.doi.org/10.4121/uuid:5f3bcaa2-a456-4a66-a67b-1eec928cae6d

Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. We also have over 60 in Business and Management (mainly from @TUeindhoven) and around 30 in quantum physics… https://t.co/LHADvd9mkA

    20 Mar 2019
Deponeer uw data