Achtergrond en missie

Hergebruik van data

De informatie- en communicatietechnologie heeft de laatste decennia een hoge vlucht genomen. Mede daardoor beschikken de technische wetenschappen over een grote hoeveelheid digitale meet- en onderzoeksdata. Wereldwijd wordt ingezien dat we zorgvuldig om moeten gaan met deze schat aan gegevens. Bestaande wetenschappelijke data kunnen immers op vele manieren worden hergebruikt. In traditioneel onderzoek, maar ook in e-research, zoals patroonherkenning in grote hoeveelheden data (zie The End of Theory van Chris Anderson).


Vaker geciteerd

Permanente toegang tot deze data dient niet alleen dit collectieve wetenschappelijke belang: ook het individuele belang van onderzoekers is ermee gediend. Publicaties van wetenschappers die de achterliggende datasets van hun onderzoek openbaar maken blijken vaker te worden geciteerd (zie Sharing Detailed Research Data Is Associated with Increased Citation Rate van Piwowar, Day en Fridsma.


Missie

De missie van 4TU.Centre for Research Data is de toegankelijkheid van technisch wetenschappelijke onderzoeksgegevens tijdens en na afronding van onderzoek te borgen om een kwaliteitsimpuls te geven aan hedendaags en toekomstig onderzoek.

Kunnen we helpen?

Twitter

Recent Tweets

  1. We also have over 60 in Business and Management (mainly from @TUeindhoven) and around 30 in quantum physics… https://t.co/LHADvd9mkA

    20 Mar 2019
Deponeer uw data